Boligerne på Åbakken

Åbakken har i alt 64 boliger - 40 plejeboliger, hvoraf 10 er demensboliger, 18 ældreboliger med kald og seks korttidspladser og 2 aflastningspladser

Boligerne på Åbakken administreres af boligforeningen Lejerbo.

Åbakken har 30 almindelige plejeboliger fordelt på to boenheder; Boenhed B/C og
Boenhed E/ F.

Boligerne i Boenhed B/C og Boenhed E/F er toværelseslejligheder på 71 m2.

Toværelseslejlighederne indeholder en stue med et lille køkkenarrangement, et soveværelse og et stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler.

Se plantegning af toværelseslejlighed.

Fælles for begge boenheder er, at der fra boligen er udgang til et fællesrum med køkken, hvorfra man får sin mad. Det er ikke muligt at lave mad i egen bolig. I fællesrummet er der også mulighed for socialt samvær med boenhedens andre beboere, bl.a. i forbindelse med måltiderne som beboerne kan indtage sammen i fællesrummet. Fra fællesrummet er der udgang til en stor terrasse med havemøbler og gårdhavemiljøer, der er forbundet via et stisystem.

Boenheden G er indrettet som en skærmet enhed for demente beboere på Åbakken med i alt 10 demensboliger.

I demensboligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

I Hus H er der 18 ældreboliger med kald. Alle ældreboligerne er toværelseslejligheder med adgang til en lille have og fællesarealer.

Alle ældreboligerne har udsigt til grønne områder, marker og enge med en virkelig flot natur.

Der er vaskemaskine og tørretumbler i ældreboligerne, som du frit kan benytte.

Korttidspladserne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Man kan for eksempel have brug for en korttidsplads i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre uger med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og eventuel vask under opholdet.

Alle former for korttidspladser er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Center Åbakken har seks korttidspladser og to aflastningspladser.

Hvis du ønsker et korttidsophold på Åbakken, skal du henvende dig til centret eller Randers Kommunes visitationsafdeling.

Sådan får du en bolig på Åbakken

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig eller ældrebolig med kald.

Du kan søge om en ældrebolig med kald, plejebolig eller demensbolig via kommunens visitationsafdeling.

Ældreboliger med kald er for ældre eller handicappede, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Du kan søge om en plejebolig, hvis du på trods massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Nogle plejeboliger er specielt indrettet til demente personer. Før du kan søge om en demensbolig, skal du være lægeligt udredt. Efter udredning kan du kontakte visitationsenheden.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.