Praktiske oplysninger

Her finder du praktisk information om TV, telefon, internet, forplejning, rygning, forsikringer, nødkald, læge, husdyr og økonomi på Åbakken.

Du skal betale ca. 175 kr. om måneden til vores fælles antennesystem.

I din bolig har du mulighed for at få den lille Boxer-pakke.

I fællesrummet kan du se et større udbud af TV-programmer.

Du skal selv betale licens. Hvis du har en udeboende ægtefælle, der betaler licens, dækker denne. Du kan søge om licensnedsættelse.

Der er telefonstik i alle boliger, så du kan flytte din telefon med.

På centret er der aktivitetslokaler eller computerrum med internetforbindelse. Spørg personalet om mulighederne.

Du kan købe fuld forplejning. I fuld forplejning indgår hovedmåltider og mellemmåltider inkl. drikkevarer, dog uden kapsel- og propvarer.

Der er mulighed for at få diætmad.

Måltiderne indtages i vores fælles spisekøkken.

Frokosten kan bestå af brød og pålæg eventuelt suppleret med lune rester fra dagen inden.

Den varme mad laves om aftenen, fordi hovedmåltidet med det højere kalorieindhold giver en god mæthedsfølelse og dermed basis for en god og lang nattesøvn.

Der lægges op til hyggeligt samvær under spisningen, hvor medarbejderne kan drage omsorg for dig, samtidig med at du kan opleve at være en del af et fællesskab med dine naboer.

Du må ryge i din egen bolig. Dog skal der være røgfrit, når der er personale til stede.

For at minimere faren for brand anbefaler vi, at du anskaffer en røgalarm med kraftigt signal. Derudover kan det være nødvendigt, at du anskaffer dig et brandhæmmende forklæde.

Hvis du ønsker en privat indboforsikring, skal du selv tegne den hos et forsikringsselskab, ligesom da du boede i hus eller lejlighed.

Det er muligt at blive visiteret til et nødkald, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser.

Kan du kontakte personalet på andre måder end med nødkald, skal du gøre det.

Hvis du bliver visiteret til et nødkald, skal det kun bruges i nødsituationer, hvor der ikke er andre kontaktmuligheder.

Nødkald bliver besvaret og prioriteres af medarbejderne på arbejde.

Vores kaldesystem er afhængigt af mobildækningen, hvilket gør, at det kan have udsving ved tekniske problemer.

Du kan beholde din egen læge efter indflytning i pleje- eller ældrebolig.

Der må som udgangspunkt ikke bo husdyr i boligen.

Du skal selv opbevare og administrere dine penge og bankbøger, evt. med hjælp fra dine pårørende.

Hvis du ikke har pårørende, og du ikke kan administrere din økonomi selv, kan din kontaktperson hjælpe.

Dine udgifter skal dog så vidt som muligt betales via betalingsservice.

Din husleje, el, vand og varme trækkes i din pension hver måned. Derudover bliver der også trukket et fast beløb, som dækker fuld forplejning. Hvis du er bortrejst mere end tre på hinanden følgende måltider, vil du få refunderet det beløb, som døgnprisen for fuld forplejning udgør.