Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til ældrecentret Åbakken og direkte telefonnumre til centerlederen og de forskellige afdelinger m.fl.

Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev
8983 Gjerlev
Tlf.: 8915 8900
E-mail: aabakken@randers.dk

EAN-nr.: 579 800 429 1207

Centerleder
Lena Engberg
Tlf.: 8915 8901

Aktivitetscentret
Tlf.: 8915 8927

Ergoterapeuter
Tlf.: 8915 8918

Der er telefontid fra kl. 12:00-13:00.

Fysioterapeuter
Tlf.: 8915 8912

Der er telefontid fra kl. 12:00-13:00.

Træningshøjskolen
Tlf.: 8915 8969

Caféen
Tlf.: 8915 8933

Udegruppen Åbakken
Tlf.: 8915 8930

Sygeplejen
Tlf.: 8915 8931

Der er telefontid fra kl. 12:00-13:00.

Afdelinger

Korttidspladser
Tlf.: 8915 8919

Hus B og C
Tlf.: 8915 8921

Hus E og F
Tlf.: 8915 8924

Hus G (demensafsnit)
Tlf.: 8915 8925

Hus H (ældreboliger)
Tlf.:5130 7512