Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til ældrecentret Åbakken og direkte telefonnumre til centerlederen og de forskellige afdelinger m.fl.

Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev
8983 Gjerlev
Tlf.: 8915 8900
E-mail: aabakken@randers.dk

EAN-nr.: 579 800 429 1207

Centerleder
Lena Engberg
Tlf.: 8915 8901

Lederens træffetid: Hver tirsdag kl. 14-16

I træffetiden kan du uanmeldt kigge forbi lederens kontor, hvis du har spørgsmål eller andre ærinder. Udover træffetiden er du altid velkommen til at henvende dig på telefon eller mail. 

Møder i træffetiden foregår efter først-til-mølle princippet. Hvis du har brug for en længere snak, eller har du ikke mulighed for at komme i træffetiden, kan du aftale et tidspunkt, der passer dig. 

Assisterende centerleder 
Almira Celes 
Tlf. 21532824

Centerterapeuter
Trine R. Jessen Gammelgaard  /Ergo. 
Tlf.: 30534832
Kasper Greve Brønberg  /Fys.
Tfl.: 24815729

Der er telefontid fra kl. 12:00-13:00.

Træningshøjskolen
Tlf.: 8915 8969

Caféen
Tlf.: 8915 8933

Distrikt Åbakken
Tlf.: 8915 8930

Sygeplejen
Tlf.: 8915 8931

Der er telefontid fra kl. 12:00-13:00.

Afdelinger

Korttidspladser og aflastning 
Tlf.: 8915 8919

Hus B og C
Tlf.: 8915 8921

Hus E og F
Tlf.: 8915 8924

Hus G (demensafsnit)
Tlf.: 8915 8925

Hus H (ældreboliger)
Tlf.:5130 7512