Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til ældrecentret Åbakken og direkte telefonnumre til centerlederen og de forskellige afdelinger m.fl.

Billedet af en hånd der holder en mobiltelefon

Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev
8983 Gjerlev
Tlf.: 8915 8900
E-mail: aabakken@randers.dk

EAN-nr.: 579 800 429 1207

Centerleder
Lena Engberg
Tlf.: 8915 8901

Centerterapeuter
Trine R. Jessen Gammelgaard  /Ergo. 
Tlf.: 30534832
Kasper Greve Brønberg  /Fys.
Tfl.: 24815729

Der er telefontid fra kl. 12:00-13:00.

Træningshøjskolen
Tlf.: 8915 8969

Caféen
Tlf.: 8915 8933

Distrikt Åbakken
Tlf.: 8915 8930

Sygeplejen
Tlf.: 8915 8931

Der er telefontid fra kl. 12:00-13:00.

Afdelinger

Korttidspladser og aflastning 
Tlf.: 8915 8919

Hus B og C
Tlf.: 8915 8921

Hus E og F
Tlf.: 8915 8924

Hus G (demensafsnit)
Tlf.: 8915 8925

Hus H (ældreboliger)
Tlf.:5130 7512