Personale

På Åbakken har vi en bred vifte af fagligt velkvalificerede medarbejdere, som sørger for den bedst mulige pleje og trivsel.

Billedet viser en hjemmeplejebil

Du kan møde:

  • social- og sundhedshjælpere
  • social- og sundhedsassistenter
  • sygehjælpere
  • sygeplejersker
  • plejehjemsassistenter
  • fysio- og ergoterapeuter
  • elever, jobaktivister, ufaglærte og afløsere
  • frivillige

Der er medarbejdere til stede i huset døgnet rundt.

Vi arbejder ud fra værdierne ordentlighed, ligeværdighed, forskellighed, udvikling, frihed og åbenhed.