Åbne aktiviteter

Åbne aktiviteter er tilbud, der er oprettet og styres af deltagerne selv eller af frivillige. Det kræver ingen visitation at deltage i disse aktiviteter.

På Åbakken er der flere selvkørende grupper, der låner vores lokaler. Grupperne laver forskellige aktiviteter, f.eks. madlavning og sangeftermiddag.

På Åbakken er der et aktivitetsudvalg, der afholder forskellige arrangementer, som udflugter, bankospil, fester m.m.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere kan frit benytte sig af de åbne aktiviteter. Dog kan der være nogle af aktiviteterne, som man skal tilmelde sig på forhånd.

Hvis du er interesseret i at starte en aktivitet, kan du låne vores lokaler, hvis aktivitetscentret ikke selv bruger dem.

Kontakt Aktivitetscenter Åbakken for at høre om aktuelle åbne aktivitetstilbud på tlf. 8915 8927.

Udgifter i forbindelse med aktiviteterne betales af brugerne.