Genoptræning

Træningscenter Åbakken tilbyder ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning for borgere både med og uden genoptræningsplan.

Vi er et træningsteam, som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter. Den enkelte borger skal føle sig velkommen, og vi arbejder aktivt på at skabe en hyggelig og humoristisk atmosfære blandet med høj faglighed.

Vi varetager overvejende træningsopgaver for lokalområdet og har borgere i alle aldersgrupper.

I træningsrummene har vi et bredt udvalg af træningsmaskiner og mindre træningsredskaber.

Vi tilbyder genoptræning til borgere, som efter udskrivning fra hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan (efter Sundhedslovens § 140).

På Træningscenter Åbakken genoptræner vi overvejende borgere med:

  • forskellige rygdiagnoser
  • ortopædkirurgiske diagnoser
  • medicinske diagnose
  • neurologiske diagnoser

Ved første undersøgelse vurderer vi, om den videre træning/behandling skal foregå individuelt eller på hold.

Derudover tilbyder vi også genoptræning uden genoptræningsplan til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles på et hospital (efter Servicelovens § 86, stk. 1). En fysioterapeut vil vurdere, om der er behov for individuel træning, eller om træningen kan foregå på et hold.