Træning

Med genoptræningsplan

Træningscenter Åbakken tilbyder både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning.

Uden genoptræningsplan

Træningscenter Åbakken tilbyder både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning.

Vedligeholdelsestræning

Vi tilbyder vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk.2, hvor formålet er fastholdelse af funktionsniveau, så den enkelte borger kan bevare mulighederne for at udføre vante aktiviteter og styrke muligheden for at klare sig i eget hjem.

Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, der gerne vil holde sig i form og har lyst til at træne på egen hånd med de forskellige motionsmaskiner i træningscentret.