Med genoptræningsplan

Træningscenter Åbakken tilbyder både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning.

Vi er et træningsteam bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Den enkelte borger skal føle sig velkommen, og vi arbejder aktivt på at skabe en hyggelig og humoristisk atmosfære blandet med høj faglighed.

Træningscentret er placeret på Plejecenter Åbakken. Vi varetager overvejende træningsopgaver for lokalområdet. Vi har borgere i alle aldersgrupper. I træningsrummene har vi et bredt udvalg af træningsmaskiner, samt mindre træningsredskaber.

Genoptræning §140

Derudover tilbyder vi også genoptræning til borgere, som efter udskrivning fra hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan.

På Træningscenter Åbakken genoptræner vi overvejende borgere med:

  • ortopædkirurgiske diagnoser (f.eks. efter operation i fødder, knæ og skuldre, knoglebrud, indsættelse af nye led i skuldre-hofte og knæ)
  • medicinske diagnose
  • neurologiske diagnoser

Ved første undersøgelse vurderer vi, hvorvidt den videre træning/behandling skal foregå individuelt eller på hold.