Aktiviteter

Åbne aktiviteter

Åbne aktiviteter styres af deltagerne selv eller af frivillige.

Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetscenter Åbakken tilbyder vedligeholdende aktiviteter efter servicelovens §86, stk. 2.

Kørsel

Hvis ikke du selv er i stand til at klare transport til aktivitetscentret, kan du henvende dig til personalet med henblik på at få en bevilling til kørsel med taxa.