For pårørende til beboere på Åbakken

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Vi forventer, at du som pårørende hjælper beboeren så meget, som du kan. Vi aftaler dog til en indflytningssamtale, hvad du skal hjælpe beboeren med.

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper med praktiske opgaver, f.eks.:

  • indkøb
  • at administrere beboerens økonomi
  • at følge beboeren til læge, undersøgelser på sygehuset, tandlæge og lignende.

Kontakt til personalet

Din kontakt med personalet vil primært være med beboerens kontaktperson. Hvis kontaktpersonen ikke er på arbejde, kan du henvende dig til en af de andre medarbejdere.

Du bestemmer selv, om kontakten til personalet skal foregå via telefon, mail eller personligt fremmøde.

Følg med i aktiviteterne på centret

Hver måned sender vi en oversigt over aktiviteter den kommende måned pr. mail.

Oversigten over aktiviteter kan også ses ved hovedindgangen.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.