Sundhedsklinikken på Åbakken

Sundhedsklinikken udfører sygeplejeydelser, forebygger og informerer om sygdom samt inspirerer til et aktivt dagligliv.

Sundhedsklinikken på Åbakken er åben alle hverdage. Du kan selv være med til at bestemme tidspunktet for konsultationen. Du møder fortrinsvis den samme sygeplejerske hver gang.

Sundhedsklinikken er handicapvenligt indrettet.

Det er gratis at komme i sundhedsklinikken for at få råd, vejledning og behandling. Det er ikke nødvendigt at få en henvisning fra en læge eller et hospital.

Borgere, der er bevilliget hjemmepleje, modtager som udgangspunkt sygeplejen i sundhedsklinikken i stedet for eget hjem. Det er sygeplejersken, der vurderer, om du skal have tilbud om sygepleje på klinikken eller i dit hjem.

Sundhedsklinikken tilbyder:

  • individuel vejledning om helbredsspørgsmål
  • sygeplejeopgaver som sårbehandling, medicindosering, antabusbehandling, lægeordinerede injektioner, blodtryksmåling, pleje af kateter og pleje af stomi
  • hjælp til livsstilsændringer, f.eks. i forhold til rygning, kost og motion, herunder tilbud om kontrolvejning
  • kendskab til muligheder for aktivitet og samvær
  • orientering om kommunens øvrige tilbud og henvisning hertil.

Kontakt

Sundhedsklinikken på Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev
8983 Gjerlev
Tlf.: 8915 8931

Ernæringsspecialist, klinisk diætist
Camilla Væver Dissing
Tlf.: 2910 9136

Træffes i klinikken den første onsdag i måneden fra kl. 14.00-15.00.

Åbningstider

Sundhedsklinikken har åbent alle hverdage fra kl. 07.30-13.00 efter aftale.

Der er telefontid fra kl. 13.00-14.00.