Kontakt

Find kontaktoplysninger til Åbakken, centerlederen, de forskellige afdelinger, caféen og frivilligguiden med flere.

Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev
8983 Gjerlev J

Tlf.: 8915 8900
E-mail: aabakken@randers.dk

EAN-nr.: 579 800 429 1207

Centerleder

Lena Engberg
Tlf.: 8915 8901

Assisterende centerleder

Almira Celes 
Tlf.: 2153 2824

Afdelinger

Korttidspladser og aflastning 
Tlf.: 8915 8919

Hus B og C
Tlf.: 8915 8921

Hus E og F
Tlf.: 8915 8924

Hus G (demensafsnit)
Tlf. 8915 8925 eller 2174 4743

Centerterapeuter

Fysioterapeut
Kasper Greve Brønberg
Tlf.: 2481 5729

Ergoterapeut
Sara Mulvad 
Tlf.: 3053 4832

Centersygeplejersker 

Mette Nymand Svendsen
Tlf.: 2174 4956

Jeanette Firlings
Tlf.: 2174 4576

Simone Worm
Tlf.: 2482 8247

Træningshøjskolen

Tlf.: 8915 8969

Caféen

Tlf.: 8915 8933

Koordinator i Team Frivillighed

Eva Forslund Henningsen
Tlf. 2051 7879