Kontakt

Få kontaktoplysninger til Åbakken, centerlederen, de forskellige afdelinger, caféen og frivilligguiden m.fl.

Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev
8983 Gjerlev J

Tlf.: 8915 8900
E-mail: aabakken@randers.dk

EAN-nr.: 579 800 429 1207

Centerleder

Lena Engberg
Tlf.: 8915 8901

Assisterende centerleder

Almira Celes 
Tlf.: 2153 2824

Afdelinger

Korttidspladser og aflastning 
Tlf.: 8915 8919

Hus B og C
Tlf.: 8915 8921

Hus E og F
Tlf.: 8915 8924

Hus G (demensafsnit)
Tlf. 8915 8925
Tlf.: 21744743

Hus H (ældreboliger)
Tlf.:5130 7512

Centerterapeuter

Ergoterapeut
Trine R. Jessen Gammelgaard
Tlf.: 3053 4832

Fysioterapeut
Kasper Greve Brønberg
Tlf.: 2481 5729

Der er telefontid fra kl. 12.00-13.00.

Træningshøjskolen

Tlf.: 8915 8969

Caféen

Tlf.: 8915 8933

Distrikt Åbakken

Tlf.: 8915 8930

Sygeplejen

Tlf.: 8915 8931

Der er telefontid fra kl. 12.00-13.00.

Frivilligguide

Mia Kjob
Tlf.: 2163 9171