Bruger-/pårørenderåd på Åbakken

Du kan få indflydelse på hverdagen på Åbakken som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Åbakken.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Der er valg til rådet hvert år. Valget foregår på en generalforsamling. Vi sender et nyhedsbrev ud, når der skal være valg til rådet.

Hvis du gerne vil stille op til rådet, skal du enten kontakte centerlederen eller personalet på den afdeling, du bor i.

Rådet mødes som udgangspunkt fire gange om året. Det ene af de fire møder kan være valgmødet.

Der skrives referater fra møderne. Referaterne er tilgængelige i hver boenhed.

Hvis der er noget, du gerne vil have, at rådet skal tage op, skal du sende en mail til centerlederen.