Bruger-/pårørenderåd

På Åbakken er der et bruger-/pårørenderåd, som består af en personalerepræsentant, beboere, pårørende og centerlederen.

Viser hvordan en stue kan se ud på Åbakken . Med hvide lofter og vægge og lys trægulve

Formålet med bruger-/pårørenderådet er at have et dialogforum, så beboerne sikres indflydelse på egen hverdag.

Bruger-/pårørenderådet kan diskutere og komme med idéer til bl.a. indretning af fællesarealer, markering af mærkedage, ture for beboere og arrangementer, f.eks. i forbindelse med højtider og traditioner.

Bruger-/pårørenderådet er desuden inspirationskilde til det frivillige arbejde i huset.

Valg til bruger-/pårørenderådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der afholdes ca. fire møder om året, hvoraf det ene kan være valgmødet. Rådet kan dog mødes oftere, hvis det er behov for det.

Der skrives referater af møderne i bruger-/pårørenderådet, så alle har mulighed for at orientere sig om mødernes indhold. Referaterne er tilgængelige i hver boenhed.